BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE W SRODOWISKU SZTUCZNYM

BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE W ŚRODOWISKU SZTUCZNYM 5. 5. 1. Sposoby biologicznego oczyszczania ścieków Ścieki po wstępnym oczyszczeniu zawierają jeszcze zanieczyszczenia koloidalne i rozpuszczone . Ścieki takie łatwo gniją, cuchną, a odprowadzone do wód powierzchniowych, w przypadku niedostatecznego rozcieńczenia, zanieczyszczają te wody i wskutek procesów redukcyjnych działają szkodliwie na odbiornik, m. in. wywołują śnięcie ryb. W celu zmineralizowania związków organicznych znajdujących się w ściekach wykorzystuje się współpracę drobnoustrojów, przede wszystkim bakterii. Węglowodany ulegają rozkładowi, przy czym powstający CO2 ulatnia się w powietrze. Azotowe z-wiązki organiczne, jak białka, mocznik, zamieniają się w azotany. Pełne biologiczne oczyszczanie ścieków może być przeprowadzone w środowisku naturalnym, a więc w stawach rybnych lub na łąkach, pastwiskach czy polach nawodnianych – przy wykorzystaniu składników pokarmowych. W wielu wypadkach, przede wszystkim w miejscowościach przemysłowych o gęstej zabudowie i niedostatecznej powierzchni gruntów rolniczych, zastosowanie oczyszczania biologicznego w środowisku naturalnym może okazać się niemożliwe. Wówczas należy oczyścić ścieki w środowisku sztucznym. Oczyszczanie przeprowadza się na złożach zraszanych, spłukiwanych lub wieżowych, bądź w środowisku wodnym przy stosowaniu metody osadu czynnego. [przypisy: strop akermana, szerokość schodów, bilard warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bilard warszawa strop akermana szerokość schodów