FORMOWANIE AGREGATÓW ROLNICZYCH

FORMOWANIE AGREGATÓW ROLNICZYCH OPÓR TOCZENIA PRZYCZEPNYCH MASZYN I NARZĘDZI Podczas ciągnięcia przyczepnych maszyn i narzędzi ciągnik lub zwierzę pociągowe musi przezwyciężyć stawiany przez nie opór. Opór zależy od typu i stanu maszyny, prawidłowej regulacji pracy jej mechanizmu, starannego i umiejętnego jej . konserwowania oraz szybkości poruszania się, jak również od rodzaju i stanu gleby, jej wilgotności, zachwaszczenia, uprzedniej obróbki i szeregu innych czynników. Drogą doświadczeń (sposobem dynamometrażu) zostały ustalone współczynniki oporu maszyn w najbardziej charakterystycznych, przeciętnych warunkach ich pracy. Dla określenia współczynnika oporu różnych maszyn tego samego typu zostało przyjęte pojęcie jednostkowego oporu danej maszyny, tj. współczynnik oporu, jaki przypada na jednostkę szerokości roboczej maszyny. Wielkości oporów jednostkowych maszyn i ich szerokości robocze. Aby określić całkowity opór maszyny lub narzędzia należy opór jednostkowy pomnożyć przez szerokość roboczą maszyny lub narzędzia. Przykład 1. Obliczyć . opór brony talerzowej BD-32. Szerokość robocza = 270 cm, opór jednostkowy wynosi średnio wg tablicy 2,0 kg/cm, czyli całkowity opór wyniesie 270 X 2 = 540 kg. Przykład 2. Obliczyć opór jednego człona brony zygzakowej. Szerokość robocza = 96 cm, średni opór jednostkowy = 0,5 kgjcm czyli, że opór całkowity wyniesie: 96 X 0,5 = 48 kg. [patrz też: strop akermana, kultywatorowanie, impregnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja betonu kultywatorowanie strop akermana