Krzyzulec porusza sie w prowadnicach ramy maszyny

Gdy tłok dojdzie do skrajnego prawego położenia, suwak zacznie przesuwać się w lewo i zakryje lewy, a odkryje prawy kanał. Para będzie przepływać do cylindra przez prawy kanał i wywoła ruch tłoka w lewo. W ten sposób pod ciśnieniem pary tłok przesuwa się ruchem posuwisto- zwrotnym i przez tłoczysko przekazuje ruch na krzyżulec, który połączony jest przegubowo z korbowodem . Krzyżulec porusza się w prowadnicach ramy maszyny. Korbowód połączony jest z korbą wału korbowego, którą wprowadza w ruch obrotowy. Na wale korbowym umieszczone jest koło zamachowe i płaski regulator . Koło zamachowe służy do utrzymania równomierności obrotu wału oraz spełnia jednocześnie rolę koła pasowego, napędzając przy pomocy pasa maszyny robocze. Regulator służy do automatycznego utrzymywania normalnych obrotów wału korbowego. Ruch suwaka wywołany jest przez mimośród regulatora za pośrednictwem cięgła i drążka suwakowego . Armatura lokomobili składa się z przyrządów do kontroli pracy kotła i urządzeń do smarowania ruchomych części maszyny parowej . Na ścianie paleniskowej umieszczony jest szklany wskaźnik poziomu wody, dwa kurki kontrolne do sprawdzania poziomu wody w kotle oraz manometr do sprawdzania ciśnienia pary. Na pokrywie przegrzewacza umieszczony jest zawór bezpieczeństwa, który odkrywa się automatycznie przy podwyższeniu ciśnienia pary w kotle powyżej określonej granicy. Olej doprowadzany jest automatycznie przy pomocy pompy olejowej do wszystkich części maszyny parowej. Podwozie składa się z dwóch kół tylnych, przymocowanych bezpośrednio półosiami do paleniska kotła i dwóch kół przednich założonych na osie przodka. Lokomobila ustawiona jest na kołach dla umożliwienia przewozu jej z jednego miejsca na drugie. Charakterystyka techniczna lokomobili P -25 ( 4ŁPP -20) . Moc normalna 20 Kii, największa moc przy pracy długotrwałej 25 KM, a przy pracy krótkotrwałej największa moc równa się 30 KM, ilość obrotów wału przy największej długotrwałej mocy 300 obrjmin, średnica koła zamachowego (będącego jednocześnie kołem pasowym) 800 mm, szerokość koła zamachowego 180 mm, ciężar lokomobili 3250 kg, polecana szybkość przewozu 4 km/godz. [hasła pokrewne: olx częstochowa, piec gazowy z zamkniętą komorą spalania, kotły kondensacyjne ceny]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły kondensacyjne ceny olx częstochowa piec gazowy z zamkniętą komorą spalania