OBLICZANIE AGREGATÓW KONNYCH I CIAGNIKOWYCH

OBLICZANIE AGREGATÓW KOŃNYCH I CIĄGNIKOWYCH Prawidłowo zestawiony agregat winien odpowiadać agrotechnicznym wymaganiom. Powinien on zapewniać najlepszą jakość pracy, a jednocześnie w pełni wykorzystać możliwości pociągowe ciągnika lub zwierząt pociągowych. Przy zestawieniu agregatu należy siłę pociągową ciągnika lub koni podzielić przez opór jednostkowy poszczególnych maszyn i narzędzi, by w ten sposób określić szerokość roboczą agregatu, a zatem i ilość narzędzi, czyli elementów składowych (pługów, pól bron itd. ), które w danym przypadku mogą być doczepione do agregatu. Na przykład: przy sile pociągowej konia = 60 kg i jednakowym oporze bron zygzakowych = 0,6 kg/cm dopuszczalna szerokość robocza agregatu wynosi 100 cm (60 : 0,6), czyli, że 1 koń może pociągnąć bronę o szerokości roboczej = 96 cm z niewielką rezerwą. Jeżeli agregat ma sczep, to od siły pociągowej ciągnika należy odjąć opór sczepu i dopiero pozostałą wielkość siły podzielić przez opór jednostkowy maszyn celem określenia ich dopuszczalnej szerokości roboczej. Obecnie budowane maszyny i narzędzia często nie wyczerpują całkowitej możliwości obciążenia ciągnika na drugim biegu. Na przykład: ciągnik SChTZ obciążony jednym siewnikiem ciągnikowym wykorzystuje tylko 60010 swej zdolności pociągowej, natomiast dwóch siewników ciągnik ten nie pociągnie. W takim wypadku należy obciążać agregat innymi narzędziami lub przechodzić na szybszy bieg. Bohater Socjalistycznej Pracy, brygadzista małopomoszniańskiej MTS kirowogradzkiego obwodu, A. W.
Gitałow przyczepiał do ciągnika ChTZ agregat złożony z jednego dwudziestoczterorzędowego siewnika i dwóch konnych siewników osiągając dzięki temu wysoką wydajność, średnio 25 do 30 ha na zmianę. W terenie pagórkowatym i ze spadkami przodownicy mechanizatorzy formują agregaty z rezerwą siły na przezwyciężenie dodatkowego oporu w czasie pracy pod górę, a przy pracy w kierunku odwrotnym przechodzą na zwiększoną szybkość osiągając w ten sposób całkowite obciążenie i wysoką. wydajność roboczą agregatu, zarówno przy ruchu pod górę jak i z góry. Należy unikać nie tylko niedostatecznego obciążenia, lecz także przeciążenia ciągnika, gdyż powoduje to spadek obrotów silnika, zmniejsza prędkość ruchu ciągnika, obniża gwałtownie wydajność roboczą agregatu i zwiększa zużycie paliwa i smarów. [patrz też: olx częstochowa, piec gazowy z zamkniętą komorą spalania, kotły kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły kondensacyjne ceny olx częstochowa piec gazowy z zamkniętą komorą spalania