Obliczyc dlugosc drogi

Obliczyć długość drogi dla kombajnu Stalinlec 6 do zapełnienia jego komory mieszczącej 15 q pszenicy, jeżeli szerokość robocza wynosi 4,9 m, a plon 16 qJha. Długość drogi do czasu zapełnienia komory równa się: 10000 X 15= 1913 m 4,9 X 16 Jeżeli będzie się opróżniać kombajn po całkowitym napełnieniu komory, to miejsca rozładowania będą rozrzucone po całym polu, co bardzo skomplikuje rozładowanie i zwózkę zboża. Najwłaściwsze jest opróżnianie kombajnu nie w dowolnych miejscach, lecz na tzw. trasie rozładowania, którą zazwyczaj wyznacza się w kierunku poprzecznym do linii ruchu kombajnu. W takim wypadku wozy odbierające zboże wyjeżdżają naprzeciw zbliżającego się do trasy rozładowania kombajnu i w odległości 300 metrów od niej rozpoczynają wyładunek tak, że w chwili dojścia agregatu do trasy komora ziarna kombajnu powinna być już opróżniona, a wóz zawróciwszy na trasę musi już odjeżdżać załadowany zbożem. Dla obliczenia liczby potrzebnych wozów trzeba zawartość komory podzielić przez nośność wozów i pomnożyć przez czas jazdy (wozu) podzielony przez czas napełniania komory kombajnu. Czas przejazdu wozu zależy od odległości zwózki i od sposobu rozładowywania. Orientacyjnie można przyjąć następujący czas jednego obrotu wozu konnego (z doliczeniem czasu na dojazdy do kombajnu, załadowania oraz wyładunku) : przy odległości 0,5 km – 45 minut, 1 km – 60 minut, 1,5 km – 75 min. , 2 km – 90 min. i 2,5 km – 100 min. Przyjmując w poprzednim przykładzie odległość od zagonu do podwórza równą 1 km i nośność wozu równą 7,5 q, ilość potrzebnych wozów do obsługi agregatu złożonego z dwóch kombajnów Staliniec 6 (pojemność 30 q) będzie: 30 X 60 7. 5 X 24= 10 Długość drogi do miejsca opróżnienia komory w tym wypadku będzie wynosić; 10000 X 7,5= 957 m 4,9 X 16 Bardzo ważne jest, aby wóz do odwożenia (lub ciężarówka) zawsze zdążył podjechać do punktu rozładunkowego wcześniej od kombajnu i aby kombajn nie tracił ani minuty czasu na oczekiwanie rozładowania. Aby przy opróżnianiu kombajnów wozy szły z tą samą szybkością co i kombajny, przodujący kombajnerzy stosują specjalne zaczepy łatwo odłączające się po załadowaniu wozu. Urządzenie takiego zaczepu. [patrz też: wapno gaszone cena, googie, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena