Odleglosci dolu ustepowego powinny wynosic co najmniej: 15 m

Odległości dołu ustępowego powinny wynosić co najmniej: 15 m -. od studzien, 7,5 m – od drogi i granicy nieruchomości, 10 m – od otworów drzwiowych i okiennych przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub dla artykułów spożywczych. § 67 wymaga połączenia ustępów nie spłukiwanych z dołem ustępowym za pomocą gładkiej rury pionowej, nakrywanej szczelną pokrywą. Przewód wentylacyjny . powinien być wyprowadzony ponad dach. Przepisy obowiązujące w ZSRR podają, że ustęp powinien być opróżniany przynajmniej dwa do trzech razy na rok . Głębokość dołu, nie powinna przekraczać 2,5 m, z uwagi na trudności związane z opróżnieniem. W praktyce stosuje się różne rodzaje ustępów, m. in. przenośny, skrzynkowy, torfowy, zwykły, z urządzeniem do odkażania odchodów. Ustęp przenośny znajduje zastosowanie przy wykonywaniu robót w terenie. Składa się z przenośnej budki ustępowej ustawionej nad dołem o wymiarach 0,75 X 0,75 m, głębokości 1,2 m. Po wypełnieniu dołu do połowy budkę przenosi się na inny dół świeżo wykonany, a wykorzystany zasypuje się ziemią. Ustępy przenośne- można stosować na terenach suchych, piaszczystych, o małym zaludnieniu i tam, gdzie korzysta się z wody ujętej z głębszych warstw. [hasła pokrewne: protokół odbioru przyłącza energetycznego, wełna schwenk, przecinki robaki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: protokół odbioru przyłącza energetycznego przecinki robaki wełna schwenk