ORGANIZACJA ROBÓT I OBSLUGA POLOWA AGREGATÓW

ORGANIZACJA ROBÓT I OBSŁUGA POLOWA AGREGATÓW ROLNICZYCH PRZYGOTOWANIE POLA DO PRACY AGREGATÓW Prawidłowe przygotowanie pola ma duże znaczenie dla należytego wykorzystania maszyn przy uprawie roli. Najlepiej jest wydzielać zagony prostokątne. Im dłuższe są zagony, tym mniej czasu traci się na nawracanie. Nie należy jednak wyznaczać nadmiernie długich zagonów (więcej niż 2,5 – 3 km), gdyż w takim wypadku obsługa agregatów ciągnikowych jest utrudniona. Przy konnej orce nadmiernie długie zagony, ponad 1500 m, są niewłaściwe, gdyż zbyt nużą konie. Największe i najrówniejsze pola należy wydzielać do obróbki ciągnikami. Pola o kształtach nieprawidłowych należy wyłączyć i przeznaczać do orki końmi. Na każdy zaprzęg lub agregat ciągnikowy należy wyznaczać oddzielne działki robocze, co podnosi odpowiedzialność za wykonywaną pracę i likwiduje nieróbstwo. Wytyczenie zagonów w polu najeży przeprowadzić zawczasu i bardzo dokładnie. Przy pracy agregatów bez uprzedniego wytyczenia pola powstają opusty, niepotrzebne ugniatanie gleby przez ciągniki lub przez konie i traci się wiele czasu na zaoranie końcówek. Wszystko to obniża wydajność roboczą agregatu, pogarsza jakość pracy i odbija się na plonie. Przy rozbijaniu pola na zagony należy wytyczać linie pierwszych przejść i oznaczać powrotne szlaki. Do wytyczania kątów prostych można używać zwykłej, drewnianej węgielnicy. Tyczki wysokości 2-2,5 m ustawia się wg węgielnicy, a dla lepszej widoczności na ich wierzchołki nakłada się pęki słomy. Przy wyznaczaniu zagonów dla agregatów ciągnikowych należy uzgodnić uprzednio wymiary zagonów z brygadzistą brygady ciągnikowej. Niejednokrotnie wyznacza się zagony do orki ciągnikowej nie tylko w granicach działki jednej brygady polowej, lecz wzdłuż całego kompleksu siewnego obejmującego pola kołchozowych brygad. Uzyskuje się wówczas odpowiednią długość zagonów dla orki ciągnikowej, co zwiększa wydajność pracy agregatów. W ten sposób otrzymuje się również jednoczesną i bardziej równomierną uprawę pól kilku brygad polowych, obsługiwanych przez jedną brygadę ciągników. Przy niejednakowym dojrzewaniu gleby do orki działki do orania należy wybierać. Duże znaczenie ma praca przy uporządkowaniu pól i doprowadzeniu ich do stanu umożliwiającego użycie ciągnika. Konieczne jest wybranie kamieni, oznakowanie tyczkami miejsc niebezpiecznych dla pracy maszyn, usunięcie krzaków, zarośli itd. Szczególnie ważne jest doprowadzenie do porządku pól w rejonach, które były objęte niemiecką okupacją, przez usunięcie resztek zburzonych budowli rozbitych maszyn, zasypanie rowów przeciwczołgowych, lejów it. [więcej w: przecinki robaki, bilard warszawa, szerokość schodów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bilard warszawa przecinki robaki szerokość schodów