Osadniki swiezo wodne o przeplywie pionowym

Osadniki świeżo wodne o przepływie pionowym. Okrągłe typu Dortmund lub prostokątne wielodziałowe Rex są używane do oddzielania- osadu kłaczkowatego powstającego przy oczyszczaniu biologicznym (jako tzw. osadniki wtórne). Głębokość tych osadników wynosi 4-7 m Koagulanty powinny być wymieszane ze ściekami w ciągu 10-:-20 min a następnie mieszaninę tę wprowadza się. do osadników (pa 11,-4 godz), gdzie następuje sedymentacja. Ścieki, są bardziej, klarowne niż przy zastosowaniu osadników świeżo wodnych. W celu zapewnienia dobrego wsiąkania wody, suszarki drenuje się sączkami ceramicznymi (/) 75-100 mm – w rozstawie 5 m; następnie pokrywa się 0,25 m warstwą żużla lub tłucznia kamiennego, dając najgrubszy materiał na spodzie, najdrobniejszy u góry. Warstwę tę pokrywa się piaskiem, 0,1-0,2 m, o wymiarze czynnym 0,5 mm i stopniu, nierównomierności 1, 2. Warstwa piasku może być obniżona do 0,1 m, jeżeli pokryta jest warstwą cegieł lub płytek betonowych. Szerokość poletek zazwyczaj wynosi 4 m + 1 m (tor kolejki). Długość zazwyczaj 50 m. [hasła pokrewne: googie, szerokość schodów, gerontofilia online pl ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gerontofilia online pl googie szerokość schodów