Polozenia konca lopatki w czasie pracy

Ciężarek odśrodkowy ściągany jest w przeciwnym kierunku sprężyną , która połączona jest z nim dźwignią i cięgłem przechodzącym wewnątrz, wzdłuż głównego dźwigara łopatki . Regulacja taka zapewnia zachowanie stałej ilości obrotów wiatraka, z odchyleniami nie większymi od 2% niezależnie od zwiększenia szybkości wiatru. Pozwala to na wykorzystywanie silnika do napędu maszyn wymagających stosunkowo dużej równomierności biegu. Położenia końca łopatki w czasie pracy. W położeniu – wiatrak jest zatrzymany; w położeniu – wiatrak zaczyna pracować; w położeniu – wiatrak pracuje regulując swoje obroty. Rozruch i zatrzymanie dokonuje się z dołu przy pomocy ręcznej, dźwigni, która naciągając linę drucianą oddziałuje na obrót stabilizatora. Przekazywanie obrotów z koła łopatkowego na wał napędowy odbywa się przy pomocy przekładni stożkowej. Silnik ten może pracować przy szybkości wiatru od 4 do 40m/sek. Elektryczny agregat wiatrakowy WD-3,5 przeznaczony jest do elektryfikacji pojedynczych obiektów względnie grup drobnych zabudowań: szkół, czytelni, szpitali, biur kołchozowych stanowisk do młocki i domów mieszkalnych kołchoźników w ilości nie większej niż 10. Elektryczny agregat wiatrakowy składa się z szybkobieżnego drewnianego śmigła, steru do obracania masztu głowicy z prądnicą elektryczną i kompletu urządzeń elektrycznych. WD-3,5 rozpoczyna pracować przy szybkości wiatru równej 4-5 m/sek. i nawet w rejonach centralnych, gdzie średnia roczna szybkość wiatru nie przewyższa 4 m/sek, zapewnia energię dla 15 lamp elektrycznych po 25 świec. Ciężar kompletu WD-3,5 wynosi 150 kg. Moc silnika powietrznego zależy od średnicy koła łopatkowego i szybkości wiatru. Czym większa średnica koła łopatkowego i szybkość wiatru, tym większą moc będzie rozwijał silnik powietrzny. [przypisy: wapno gaszone cena, googie, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena