Posts Tagged ‘styropian grafitowy czy warto’

Znacznik i sladowskaz powinny byc dwustronne

Thursday, December 20th, 2018

Znacznik i śladowskaz powinny być dwustronne. Przy zasiewie zagonami lub sposobem przez pokrycie bardzo ważne jest dokładne wyznaczenie zagonów tak, aby na każdym z nich mieściła się całkowita liczba przejść agregatu. Ogólną szerokość zagonów przyjmuje się z wyliczenia jednodniowej pracy agregatu – na jedną lub dwie zmiany. Nie należy zapominać, że przy bardzo wąskich zagonach wzrasta ich liczba, a więc wzrasta także możliwość pozostawiania wąskich, nie zasianych pasów w środku zagonów; ponadto zużywa się więcej sił roboczych na rozmierzanie pól i tyczenie zagonów; natomiast przy bardzo szerokich zagonach wzrasta liczba jałowych przejazdów. Konieczność dokładnego wyznaczenia zagonów i ścisłej prostolinijności przejazdów stwarza utrudnienie w stosowaniu siewu sposobem zagonowym i w związku z tym, we wszystkich wypadkach, gdzie to jest możliwe, stosuje się sposób czółenkowy (jeżeli agregat Jest niezbyt szeroki lub pole niezbyt krótkie). …read more

Nastepnie agregat rusza z pelna szybkoscia

Tuesday, December 18th, 2018

Aby skrócić przestoje agregatów, czołowi mechanizatorzy stosują następujący sposób zasypu: na uwroci u, obok miejsca zasypu, agregat zwalnia bieg lub zatrzymuje się na 1 – 2 minuty. W tym czasie kołchoźnicy obsługujący agregat donoszą worki z nasieniem i układają je na ramie lub na pokrywie siewnika. Następnie agregat rusza z pełną szybkością. Obsługa w ruchu odwiązuje worki i wysypuje je do siewników. Przy następnym przejściu agregatu obsługa zabierając dalszą partię worków z nasieniem zwraca uprzednio opróżnione worki. …read more

Do obliczen nalezy przyjmowac nie calkowita pojemnosc skrzyni

Tuesday, December 18th, 2018

Siewniki należy napełniać w czasie, kiedy agregat idzie luzem na uwrociu. Aby móc uprzednio rozstawić worki z nasionami W miejscach napełniania siewnika, trzeba obliczyć największą długość drogi, którą może przejść agregat od jednego miejsca napełniania do drugiego. Nie można dopuszczać przy pracy do opróżnienia koryt nasiennych siewnika więcej niż do 85-90%, gdyż przy. większym opróżnieniu zostanie zakłócona równomierność dopływu nasienia do urządzenia wysiewającego. Do obliczeń należy więc przyjmować nie całkowitą pojemność skrzyni, lecz tylko 90ro jej pojemności. …read more

Obliczyc dlugosc drogi

Tuesday, December 18th, 2018

Obliczyć długość drogi dla kombajnu Stalinlec 6 do zapełnienia jego komory mieszczącej 15 q pszenicy, jeżeli szerokość robocza wynosi 4,9 m, a plon 16 qJha. Długość drogi do czasu zapełnienia komory równa się: 10000 X 15= 1913 m 4,9 X 16 Jeżeli będzie się opróżniać kombajn po całkowitym napełnieniu komory, to miejsca rozładowania będą rozrzucone po całym polu, co bardzo skomplikuje rozładowanie i zwózkę zboża. Najwłaściwsze jest opróżnianie kombajnu nie w dowolnych miejscach, lecz na tzw. trasie rozładowania, którą zazwyczaj wyznacza się w kierunku poprzecznym do linii ruchu kombajnu. W takim wypadku wozy odbierające zboże wyjeżdżają naprzeciw zbliżającego się do trasy rozładowania kombajnu i w odległości 300 metrów od niej rozpoczynają wyładunek tak, że w chwili dojścia agregatu do trasy komora ziarna kombajnu powinna być już opróżniona, a wóz zawróciwszy na trasę musi już odjeżdżać załadowany zbożem. …read more