PROBABILISTYCZNE MODELE OBCIĄŻENIA MOSTÓW

Dwa modele teoretyczne, ciągły i dyskretny, są sformułowane dla ujęcia czasoprzestrzennych efektów obciążenia mostów. Scharakteryzowano siły wewnętrzne konstrukcji mostowej polem stochastycznym dwóch argumentów czasu i współrzędnej przekroju poprzecznego mostu. Dzięki czterem prostym hipotezom redukuje. się pole stochastyczne do stacjonarnego procesu losowego. Rozważa się dwuwymiarowy ciąg losowych obciążeń (model dyskretny) i wyznacza prawdopodobieństwo przewyższenia nośności przez maksymalne wartości obciążeń. Stochastyczna analiza obciążeń konstrukcji wymaga danych statystycznych, które dotychczas najszerzej są opracowane w dziedzinie konstrukcji morskich. l. Wstęp Przedstawimy dwa równoważne modele teoretyczne losowego obciążenia wieloprzęsłowych mostów, estakad itp. Obiekty mostowe tego rodzaju są układami szeregowymi z punktu widzenia teorii niezawodności. Awaria jednego przęsła powoduje zatrzymanie ruchu w linii komunikacyjnej i wyłącza z. eksploatacji cały obiekt mostowy. Teoria funkcji stochastycznych jest zastosowana w pierwszym modelu teoretycznym i to jest tzw. ciągły model obciążeń losowych. Teoria rozkładów asymptotycznych wartości skrajnych jest zastosowana w drugim modelu teoretycznym i to jest tzw. model dyskretny. Losowe fluktuacje obciążeń rozważa się zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Wprowadza się proste hipotezy w celu zredukowania liczby parametrów, które mają być oszacowane statystycznie. Zakłada się w pełni określoną, lecz niekoniecznie – stałą, wartość graniczną nośności konstrukcji. Określenie obliczeniowej nośności granicznej jest osobnym problemem probabilistycznym, który tutaj nie jest analizowany. Jeśli przyjmiemy nową definicję bezpieczeństwa, która zakłada rozdział zakresów odpowiedzialności, to można wykonywać oddzielnie analizę losowego obciążenia i losowej nośności bez żadnej nieścisłości. Ten punkt widzenia czyni probabilistyczną teorię bezpieczeństwa łatwiejszą do zastosowań praktycznych. Taki pogląd jest przyjęty zarówno w konwencjonalnych, jak również – półprobabilistycznych metodach obliczeń. Prawdopodobieństwo przeciążenia, które jest przedmiotem rozważań, jest równe prawdopodobieństwu zniszczenia tylko w tych przypadkach, gdy nośność konstrukcji równa się obliczeniowej wartości granicznej. [więcej w: cena betonu b15, gerontofilia online pl, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b15 gerontofilia online pl wełna schwenk