Przedmiot, zakres i wyniki pomiarów

Podczas próbnego obciążenia można mierzyć w zasadzie tylko dwa rodzaje wielkości: – przemieszczenia i ich pochodne jak ugięcia, kąty ugięcia, kąty skręcenia, przesuwy konstrukcji, – odkształcenia i ich pochodne, a więc praktycznie składowe tensora odkształceń. Pomiary tych wielkości mogą być bezpośrednie lub pośrednie przy użyciu urządzeń mechanicznych lub elektrycznych czy pneumatycznych. Wybór rodzaju mierzonych wielkości zależy od wielu czynników takich jak ukształtowanie konstrukcji, rodzaj tworzywa, stojąca do dyspozycji aparatura oraz zakres zamierzonej analizy doświadczalnej obiektu. Istotną sprawą jest tu waga pomiaru zależna od rodzaju mierzonej wielkości i lokalizacji punktu pomiarowego w obiekcie. Jest to związane z faktem, że przemieszczenia dają nam informację o ogólnej pracy obiektu, gdyż są wynikiem całkowania się tej pracy z obszaru całej konstrukcji, a stosunkowo mało informują co się dzieje w samym punkcie (przekroju) pomiaru. Pomiar odkształceń jednostkowych zależnie zresztą od pomiaru właściwych składowych tensora odkształceń pozwala na względnie dokładną ocenę pracy konstrukcji właściwie tylko w punkcie pomiaru. Z powyższych względów zdaniem autorów, niezależnie od pomiaru odkształceń należy w czasie próbnych obciążeń wykonywać pomiary przemieszczeń badanych przęseł mostu, co zresztą bardziej szczegółowo uzasadniono w pracy. Należy tu zwrócić uwagę, że poprawnie mierzone zarówno przemieszczenia jak i odkształcenia pozwalają na analizę pracy obiektu również pod obciążeniem dynamicznym. Jeśli chodzi o rozmieszczenie punktów pomiarowych, to jest to sprawa przyjęć związanych z konkretnym obiektem. Wydaje się jednak, że powinny być one: – rozmieszczone co najmniej w dwóch ćwiartkach wyznaczonych przez osie symetrii obiektu, – co najmniej w dwóch przekrojach na długości przęsła oraz w dwóch punktach połowy szerokości mostu, – zlokalizowane w sposób umożliwiający wyznaczenie powierzchni odkształcenia przęsła lub stanu odkształcenia całego dźwigara pełno- ściennego lub kratowego. [hasła pokrewne: cena betonu b15, gerontofilia online pl, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b15 gerontofilia online pl wełna schwenk