Przeróbka osadu na skale przemyslowa za pomoca prasowania lub odwirowywania

W pierwszym roku użytkowania nawożenie osadem ustępuje obornikowi, natomiast w następnych latach uzyskuje się lepsze wyniki. W państwowych gospodarstwach rolnych pod Wrocławiem uzyskiwano dobre wyniki przy stosowaniu do nawożenia łąk dawki osadu równej 150 q/ha. Łąki i pastwiska należy nawozić osadem co 3-5 lat, a: uprawy warzywnicze co 1-2 lata, zależnie od rodzaju gleby i miejscowych warunków, np. na glebach lekkich można nawozić częściej. Osad przefermentowany cechuje wysoka wartość nawozowa. Przeróbka osadu na skalę przemysłową za pomocą prasowania lub odwirowywania ze względu na wysoki koszt i nieopłacalność obecnie jest. nieaktualna. Podobnie ekstrakcja tłuszczu, przeróbka osadu za pomocą suchej destylacji przy uzyskaniu gazu, półkoksu, benzyny, gudronu, mas plastycznych itp. dotychczas nigdzie nie jest szeroko stosowana. Natomiast w wielu miejscowościach wprowadzona jest przeróbka przefermentowanego osadu na wysokowartościowe nawozy ogrodnicze. [podobne: styropian grafitowy czy warto, wapno gaszone cena, meble dla dzieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena meble dla dzieci