Rodzaje środków obciążających i ich ustawienie na przęsłach

Rodzaje środków obciążających i ich ustawienie na przęsłach powinno odpowiadać ściśle programowi próbnego obciążenia. Chodzi tu między innymi o takie sprawy, jak: – ustawienie we właściwym położeniu na długości przęsła osi użytych ciągników i wagonów kolejowych, – ustawienie we właściwym położeniu na. długości i szerokości przęsła drogowych środków obciążających, – utrzymywanie pojazdów, przygotowanych do próbnych obciążeń lub sprowadzonych z przęseł po próbnym obciążeniu, na dojazdach nie bliżej przyczółków niż w odległości równej podwójnej długości klina odłamu. Program próbnych obciążeń powinien przewidywać obciążenia ekstremalne co najmniej dla przekrojów – w kierunku podłużnym mostów drogowych i kolejowych dla połowy wszystkich przęseł rozciętych nad podporami oraz w połowie rozpiętości i nad podporami w ustrojach ciągłych i wspornikowych, – w kierunku poprzecznym przęseł (z reguły drogowych) dla środkowego i jednego skrajnego punktu płyty, a także środkowej lub najbliższej środka belki oraz jednej belki skrajnej. W ustrojach wieloprzęsłowych o belkach rozciętych nad podporami powinno następować kolejne, poczynając od skrajnych, obciążenie poszczególnych przęseł tak, aby pojazdy użyte do obciążenia dowolnego przęsła były przeprowadzane tylko przez przęsło poddane już próbnemu obciążeniu. W ustrojach wieloprzęsłowych ciągłych należałoby obciążać najpierw poszczególne przęsła w sposób jak wyżej, a następnie jednocześnie przęsła sąsiednie dla sprawdzenia obiektu na maksymalne momenty nad podporami. Środki obciążające powinny być wprowadzane na obiekt kolejno. Czas wprowadzenia wszystkich środków obciążających dla danego przypadku próbnego obciążenia powinien być możliwie krótki i według doświadczenia autorów nie powinien przekraczać 15 min. Czas utrzymywania próbnego obciążenia na obiekcie w każdym przypadku jego ustawienia nie powinien trwać krócej niż 2 h dla ustrojów monolitycznych i zespolonych oraz 3 h dla ustrojów prefabrykowanych, zaś dla ustrojów metalowych nie krócej niż 1 h. Warunek ten ma istotne znaczenie dla rozeznania pracy konstrukcji pod danym obciążeniem, a nawet może być wykorzystany do oceny stopnia wyczerpania nośności konstrukcji pod tym obciążeniem. [więcej w: cena betonu b15, gerontofilia online pl, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b15 gerontofilia online pl wełna schwenk