Scieki z domów

Wszystkie oczyszczalnie ścieków, tam gdzie nie ma oczyszczalni końcówki kolektorów i burzowców) powinny mieć urządzenia do odkażania. Prezydia miejskich rad narodowych, zakłady przemysłowe i in powinny mieć na składzie zapas środków odkażających: Nieodzownym warunkiem odkażania ścieków jest usunięcie z nich zawiesin, gdyż środki odkażające tylko w minimalnym stopniu zabijają bakterie znajdujące się wewnątrz zawiesin. Dążyć trzeba przeto do oddzielenia zawiesin od ścieków przed odkażeniem, poddając ścieki oczyszczeniu. Ścieki z domów znajdujących się na terenie zlewni zaopatrującej w wodę zbiorniki wodociągowe powinny być stale odkażane. Zużycie chloru do odkażania w lecie jest nieco większe niż w zimie, a to w związku z występowaniem w ściekach (przy wyższej temperaturze) procesów beztlenowych. Na wysokość dawek wpływa również czas działania chloru; im działanie jest dłuższe, tym wysokość dawek jest mniejsza. W obliczeniach urządzeń przyjmuje się czas działania chloru 30 min. Po 30 min w ściekach powinna wystąpić nadwyżka chloru, wynosząca co najmniej 1,0 mg/l. Przy zastosowaniu wyżej wymienionych dawek i 30 min kontaktu chloru ze ściekami, giną wszystkie bakterie chorobotwórcze z wyjątkiem bakterii gruźlicy oraz niektórych bakterii wyjątkowo odpornych. Dla zabicia tych bakterii wysokość dawek i czas działania chloru muszą być większe. Jaja glist są na ogół odporne na działanie chloru. [podobne: murator prenumerata, meble dla dzieci, olx mrągowo ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: murator prenumerata olx mrągowo meble dla dzieci