SILNIKI POWIETRZNE

SILNIKI POWIETRZNE Silniki powietrzne są najstarszym rodzajem silników. Stosowane one są już ponad tysiąc lat. Energia wiatru ma pewne cechy, które korzystnie wyróżniają ją spośród innych rodzajów rezerw energetycznych. Jest ona praktycznie niewyczerpalna, ponieważ powstaje nieprzerwanie pod wpływem promieni słonecznych, które nierównomiernie nagrzewaj ą powierzchnię ziemi i wywołują ruchy mas powietrza. Energia wiatru nie wymaga żadnych nakładów na jej wydobywanie i transport. Stosowanie silników powietrznych pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia drogiego paliwa. Energia wiatru posiada jednak szereg istotnych wad utrudniających jej wykorzystanie. Wiatr posiada bardzo nie stałą siłę i kierunek, a jego energia rozproszona jest w przestrzeni. Omówione wady zmuszają do rezygnacji ze stosowania silników powietrznych, w tych wypadkach, w których zależy na ściśle określonej i ustalonej mocy. Silniki powietrzne stosowane są głównie do takich prac, przy których dopuszczalne są przerwy związane z okresem ciszy, słabego wiatru lub burz. Do prac takich zaliczarny: zasilanie w wodę, przemiał ziarna i nawozów mineralnych, przygotowanie pasz, młockę, polewanie ogrodów, osuszanie podmokłych gruntów, obsługę produkcji chałupniczej, elektryfikację poszczególnych prac w małym zakresie itp. Budowa silników. W rolnictwie stosowane są szybko i wolnobieżne silniki powietrzne. Różnią się one szybkością liniową końców łopatek wiatraka. Szybkobieżne silniki posiadają koło łopatkowe składające się z dwóch, trzech lub czterech skrzydeł. Wykorzystują one lepiej energię wiatru niż wolnobieżne (posiadają większy współczynnik sprawności), jednak w momencie rozruchu mają niedużą moc. Z lego powodu można je stosować jedynie do napędu maszyn dających małe obciążenie w momencie ruszania z miejsca (prądnice elektryczne, pompy odśrodkowe) lub też przy stopniowym obciążeniu przez kolejne włączenie różnych maszyn. Wolnobieżne silniki posiadają koło łopatkowe o dużej ilości łopatek, wypełniających całą jego płaszczyznę. Silniki te posiadają mniejszy współczynnik sprawności, jednak można je stosować do napędu maszyn wywołujących duże obciążenie w momencie rozruchu (np. przy pompach tłokowych) . [więcej w: olx częstochowa, piec gazowy z zamkniętą komorą spalania, kotły kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły kondensacyjne ceny olx częstochowa piec gazowy z zamkniętą komorą spalania