SKLAD PODSTAWOWYCH AGREGATÓW CIAGNIKOWYCH

SKŁAD PODSTAWOWYCH AGREGATÓW CIĄGNIKOWYCH Wychodząc z założeń i doświadczeń przodujących mechanizatorów można zalecić przykładowy skład podstawowych agregatów ciągnikowych. W zależności od warunków pracy liczba sczepionych maszyn w agregacie może ulegać znacznym wahaniom. Celem lepszego wykorzystania obciążenia ciągników i dostosowania ich do wymagań agrotechnicznych przodujący mechanizatorzy powszechnie stosują agregaty wykonujące jednocześnie kilka rodzaj ów prac. Na przykład przy wiosennej orce ugorów tuż za pługami doczepia się brony lub stosuje się powszechnie agregaty wykonujące jednocześnie kultywatorowanie, bronowanie i siew lub talerzowanie i bronowanie, w czasie zaś żniwa – sprzęt jednocześnie z podorywką itd. We wszystkich takich wypadkach osiąga się lepsze wykonanie robót i pełniejsze wykorzystanie siły pociągowej ciągników. Dla dobrego wykonania pracy, duże znaczenie ma prawidłowe zaczepienie maszyn i narzędzi. Aby pług lub inne narzędzie nie zbaczały, kierunek siły pociągowej konia czy ciągnika powinien odpowiadać kierunkowi oporu maszyny lub narzędzia w płaszczyźnie poziomej. W płaszczyźnie pionowej pług winien być tak przyczepiony, aby linia przechodząca przez środek ciężkości pługa pokrywała się z linią biegnącą przez środek orczyka konia lub zaczepu ciągnika. Do agregatu z pługiem doczepia się często brony. Jeśli zaczepienie brony jest nieprawidłowe, to nie wszystkie zęby brony wchodzą w glebę na jednakową głębokość i nie wszystkie zostawiają swój własny ślad, lecz część zębów wchodzi w ślady innych zębów, skutkiem czego jakość uprawy roli pogarsza się znacznie. [podobne: protokół odbioru przyłącza energetycznego, olx mrągowo, murator prenumerata ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: murator prenumerata olx mrągowo protokół odbioru przyłącza energetycznego