SPOSOBY RUCHU AGREGATÓW I WYMIARY ZAGONÓW

SPOSOBY RUCHU AGREGATÓW I WYMIARY ZAGONÓW Wszystkie sposoby ruchu agregatów można podzielić na 2 grupy: 1. Sposób figurowy – kiedy ruch agregatu odbywa się dokoła i praca postępuje zarówno wzdłuż jak i w poprzek pola. 2. Sposób zagonowy – kiedy praca postępuje tylko wzdłuż zagonów, a nawroty i ruch w poprzek zagonu są jałowe. Przy orce i zasiewie figurowe sposoby ruchu (na około) są zabronione, gdyż daje to gorszą jakość pracy, stwarza na zakrętach opusty, a przy zasiewie powoduje nierównomierny wysiew (prawe i lewe koła siewnika mają na zakrętach różne szybkości). Ponadto przy figurowym sposobie orki następuje większe i jednostronne zużycie ciągnika i maszyn. Sposobem figurowym dopuszczalne jest tylko wyorywanie przerw i końcówek na polach nieprawidłowego kształtu. Orka trakcją ciągnikową lub konną powinna być wykonywana tylko sposobem zagonowym, przy czym, jeśli ruch na nawrotach odbywa się w prawo (w kierunku wskazówek zegara), to otrzymuje się orkę w skład (w środkowej części zagonu pozostaje grzebień), a przy nawrotach w lewo (w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara) otrzymuje się orkę w rozrywkę (w środku zagonu powstaje bruzda). Aby nie spowodować stałego układania się warstw gleby w jednym kierunku, należy z roku na rok kolejno zmieniać sposób orki. Ruch. agregatu na nawrotach może odbywać się sposobem pętlowym lub bezpętlowym. W zależności od tego ruch nazywa się pętlowym lub bezpętlowym. W praktyce istnieje kilka, zarówno pętlowych jak i bezpętlowych, sposobów ruchu w czasie orki. Obliczenia wykazały, że na długich polach dogodniejszy jest sposób pętlowy z kolejnym układem skib na zagonach, na jednym w skład na drugim w rozorywkę, a przy krótkich działkach – bezpętlowy. kombinowany sposób. Długość pól, które najdogodniej jest obrabiać sposobem bezpętlowym. Jeśli zagony są dłuższe , to należy je obrabiać sposobem pętlowym z kolejną zmianą obróbki zagonów. Przy orce sposobem pętlowym, z kolejną zmianą obróbki zagonów należy orać jeden zagon w skład, a następny ,w rozorywkę i w ten sposób wyrównywać bruzdy na stykach między zagonami. [więcej w: przecinki robaki, bilard warszawa, szerokość schodów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bilard warszawa przecinki robaki szerokość schodów