Suszarki obudowane konstrukcja oszklona

Poletka przedziela się ściankami z betonu wystającymi 0,3- 0,4 m ponad powierzchnię piasku. W miarę wysychania objętość osadu szybko maleje, a kiedy zawartość wody zmniejszy się do 681)/0, staje się możliwe usuwanie go łopatami. W mniejszych oczyszczalniach osad usuwa się za pomocą łopat przez załadowanie go do wagoników przetaczanych po szynach umieszczonych w środku poletek; w oczyszczalniach większych stosuje się koparki mechaniczne. Suszarki obudowane konstrukcją oszkloną (jak w szklarniach ogrodniczych) przy zapewnieniu dobrej przewiewności, ze względu na wysoki koszt, są stosowane wyjątkowo – m. in. w przypadku braku miejsca dla suszarek otwartych. Laguny mogą pełnić rolę wydzielonych komór fermentacyjnych pierwszego lub drugiego stopnia oraz jako zimowe składowiska osadów, Głębokość czynna do 1,5 m; czas przetrzymywania osadów w lagunach zdrenowanych ok. /18 miesięcy, w niedrenowanych ok. 24 miesięcy; po tym okresie osad zawiera ok. 65°/0 wody. [podobne: googie, kultywatorowanie, murator prenumerata ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie kultywatorowanie murator prenumerata