Swiezy osad

Świeży osad po przefermentowaniu i wysuszeniu zmniejsza w dalszym ciągu swoją objętość do 0,08% objętości ścieków. Tak znaczne zmniejszenie objętości staje się zrozumiałe na podstawie zmiany objętości osadu rozwodnionego przy różnej zawartości wody. W większych oczyszczalniach duże ilości osadu nie zawsze mogą być rozsprzedane na miejscu do celów nawozowych; nagromadzenie osadu w zwałach (hałdach) jest dla oczyszczalni wysoce kłopotliwe. Osad przefermentowany, zawierający 94()/o lub więcej wody, może być przetłaczany przewodami na odległość kilkunastu km; przy czym wskutek mniejszej burzliwości ruchu tak gęstej cieczy, straty hydrauliczne są niskie. Osad przefermentowany i wysuszony, zawierający ok. 50010 wody, jest często bezpośrednio używany do nawożenia gruntów ornych, łąk i pastwisk. Wyniki nawożenia są podobne jak przy użyciu obornika. [przypisy: kotły kondensacyjne ceny, piec gazowy z zamkniętą komorą spalania, przecinki robaki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły kondensacyjne ceny piec gazowy z zamkniętą komorą spalania przecinki robaki