PRZYCZYNY AWARII MOSTÓW

Opisano przyczyny awarii i katastrof mostów na przykładach historycznych i współczesnych. Do najczęstszych przyczyn można zaliczyć utratę stateczności, oddziaływania dynamiczne, niewłaściwe posadowienie i naprężenia własne. Wiele katastrof i awarii ma swe źródło jeszcze na etapie projektowania mostów, wiele podczas budowy, znaczna zaś liczba podczas eksploatacji. Na podstawie analizy przyczyn można mówić o wyjątkowych przyczynach niektórych katastrof i ich losowym charakterze podczas, gdy wiele wynikało z prostych błędów konstrukcyjnych i obliczeniowych, rzadko zaś przyczyn były przeciążenia podczas eksploatacji. Wprowadzenie Tendencją współczesnej techniki mostowej jest budowa- coraz liczniej- szych, śmielszych i bardziej funkcjonalnych a jednocześnie estetycznych, bezpiecznych i ekonomicznych obiektów mostowych. Do dyspozycji projektantów stoją najnowsze metody i narzędzia obliczeń. Podobnie wykonawcy stosują najnowsze środki produkcji transportu i montażu. Przemysł chemiczny i budowlany służy coraz nowszymi i lepszymi materiałami. Wszystkie te czynniki zmieniają szybko charakter budownictwa mostowego. Niezmienne jest tylko znaczenie mostów dla gospodarki. Groźne pozostają wszelkie awarie mostów. Do znanych źródeł zagrożenia bezpieczeństwa dochodzą nowe związane z techniką projektowania i wykonania obiektów. Niektóre z czynników, które dawniej odgrywały rolę raczej marginesową, dziś zaś urastają do roli czynników znaczących i pierwszorzędnych. Przenoszenie hipotez bezpieczeństwa budowli z budownictwa ogólnego na budownictwo mostowe stało się modą okresu sprzed przeszło dwudziestu lat. Wiązało się to z próbami wyjaśnienia wszystkich zjawisk technicznych w modelach myślenia kategoriami zjawisk losowych o prawidłościach statystycznych podlegających prawom ogólnym rządzącym tego typu procesami czy zjawiskami. Wyrazem tego były znane teorie Wierzbickiego, Rżanicyna, Streleckiego, a ostatnio na naszym krajowym gruncie Murzewsklego. Uderza jednak fakt, że hipotezy te nie zbliżyły nas do rozwiązania zagadnienia w całości, mimo że w niektórych aspektach problem został wyjaśniony i uzyskano konkretne rezultaty. Nikt dziś nie wątpi w celowość statystycznego podejścia do cech wytrzymałościowych materiałów, sposobów ustalania wartości miarodajnych. Podobnie musimy uwzględniać statystyczne hipotezy kumulacji uszkodzeń dla powtarzanych lub przypadkowych obciążeń. Rezultatem statystycznego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa konstrukcji jest metoda stanów granicznych jako podstawy projektowania, na zadane zapasy bezpieczeństwa z uwzględnieniem konkretnych warunków pracy i środowiska oraz obciążeń. Zastąpiono nią zbyt uproszczoną i nieekonomiczną, zdaniem jej przeciwników, metodę naprężeń dopuszczalnych. [hasła pokrewne: najlepsze piece co, czujnik wilgotności gleby, bramy segmentowe]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe czujnik wilgotności gleby najlepsze piece co