Wspólczynnik oporu toczenia jest zalezny od stanu pól

Niektórzy mechanizatorzy niesłusznie utrzymują, że obecność przedpłużków wpływa na znaczne zwiększenie oporu pługów. Na glebach o dobrej strukturze przedpłużki nie tylko nie powodują podwyższenia oporu, lecz raczej go obniżają. Powstaje to dlatego, że wierzchnią, stwardniałą, zniekształconą strukturalnie warstwę gleby przedpłużek zrzuca na dno bruzdy, a dolna warstwa o dobrej strukturze łatwiej może być przewrócona i spulchniona przez zasadniczy korpus pługa. Ten podział działania w stosunku do obu warstw sprawia, że odkładnica łatwiej spulchnia dolny słój gleby. Na glebach niejednolitych (pod względem twardości) oraz zachwaszczonych lub zadarnionych opór pługów z przedpłużkami wzrasta, gdyż w takim wypadku przedpłużek podcina skibę w trudniejszych warunkach i siła potrzebna na jego pracę przekracza tę oszczędność, jaką daje zastosowanie przedpłużka w porównaniu do lżejszej pracy podstawowych korpusów pługa. Na zwiększenie oporu pługów z przedpłużkami najczęściej wpływa także ich nieprawidłowe umocowanie. Jeśli jedna maszyna lub narzędzie nie wykorzystuje całkowicie siły pociągowej ciągnika lub konia, to zestawia się agregat złożony z kilku sczepionych maszyn i stosuje się sczep. Na poruszanie sczepu potrzebna jest dodatkowa siła ponad obliczony opór maszyn i narzędzi. Opór sczepu oblicza się mnożąc jego wagę przez współczynnik oporu toczenia. W ten sam sposób oblicza się także opór toczenia innych maszyn oraz pojazdów. Współczynnik oporu toczenia jest zależny od stanu pól: im gleba pulchniej- sza, tym większy współczynnik oporu toczenia. Wielkości współczynników oporu toczenia dla pojazdów lub maszyn rolniczych na kołach żelaznych. [więcej w: strop akermana, kultywatorowanie, impregnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja betonu kultywatorowanie strop akermana