Znacznik i sladowskaz powinny byc dwustronne

Znacznik i śladowskaz powinny być dwustronne. Przy zasiewie zagonami lub sposobem przez pokrycie bardzo ważne jest dokładne wyznaczenie zagonów tak, aby na każdym z nich mieściła się całkowita liczba przejść agregatu. Ogólną szerokość zagonów przyjmuje się z wyliczenia jednodniowej pracy agregatu – na jedną lub dwie zmiany. Nie należy zapominać, że przy bardzo wąskich zagonach wzrasta ich liczba, a więc wzrasta także możliwość pozostawiania wąskich, nie zasianych pasów w środku zagonów; ponadto zużywa się więcej sił roboczych na rozmierzanie pól i tyczenie zagonów; natomiast przy bardzo szerokich zagonach wzrasta liczba jałowych przejazdów. Konieczność dokładnego wyznaczenia zagonów i ścisłej prostolinijności przejazdów stwarza utrudnienie w stosowaniu siewu sposobem zagonowym i w związku z tym, we wszystkich wypadkach, gdzie to jest możliwe, stosuje się sposób czółenkowy (jeżeli agregat Jest niezbyt szeroki lub pole niezbyt krótkie). Przy wszystkich sposobach siewu trzeba uważać, aby włączanie i wyłączanie siewników następowało na granicach uwroci. W czasie siewu sposobem czółenkowym lub zagonowym należy w przybliżeniu przyjmować uwrocia równe potrójnej, a przy sposobie przez pokrycie podwójnej szerokości roboczej agregatu. Jeżeli zasiewane pole dotyka do drogi, na której można by nawrócić, to wówczas szerokość uwrocia odpowiednio zmniejsza . Uwrocie powinno być jednak tak wyznaczone, aby po ukończeniu siewu całego pola mogło być zasiane pełną liczbą poprzecznych przejść agregatu. Bronowanie jest często wykonywane równocześnie z innymi robotami (orką, kultywatorowaniem i siewem). W takim wypadku, sposób ruchu zależy od zasadniczej roboty. Jeżeli bronowanie jest wykonywane jako robota samodzielna, to stosuje się zarówno figurowe (okółkowe) jak i zagonowe sposoby ruchu. Sposoby te mają jednak liczne wady. Przy ruchu wzdłuż brony żłobią szereg bruzdek, a gdy wypada bronować kilka razy i tworzyć kilka śladów, zęby bron trafiają w bruzdki poprzednich przejść, przez co rozdrabniają nadmiernie glebę psując jej strukturę. Aby tego uniknąć, a osiągnąć właściwe rozdrobnienie gleby, należy stosować poprzeczno-ukośny (po przekątnej) sposób bronowania . Stosując ten sposób należy podzielić pole na kwadratowe działki i pierwsze przejścia maszyny skierować po przekątnej tych działek – od narożnika do narożnika . [hasła pokrewne: wapno gaszone cena, googie, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena