Celowość próbnych obciążeń

Próbne i kontrolne obciążenia mostów prowadzi się z reguły w tzw. sprężystym zakresie pracy konstrukcji, mimo znanych istniejących nie- odwracalnych efektów takich obciążeń. Obciążenia te mogą być więc miarą oceny bezpieczeństwa budowli mostowych w takim stopniu, w jakim stany sprężyste pracy konstrukcji inżynierskich pozwalają na prognozowanie ich stanów granicznych w miarę narastania obciążenia. Można tu tylko zauważyć, że konstrukcje mostowe, ze względu na czystość schematu statycznego i ukształtowania ustroju nośnego są z wszystkich budowli inżynierskich najbardziej przydatne do oceny stanów granicznych na podstawie znajomości pracy w stanie sprężystym. Jest przy tym zrozumiałe, że stosunkowo łatwo jest ocenić zapas nośności w poszczególnych elementach ustroju, natomiast trudniej określić ten zapas dla całego ustroju pod szczególnymi obciążeniami (np. skupionymi obciążeniami drogowymi), a to z tego względu, że potrzebna jest znajomość prawideł redystrybucji wielkości statycznych pod działaniem obciążeń ponadnormatywnych. W konkretnym elemencie konstrukcji mostu można dość łatwo oszacować poziom naprężeń od ciężaru własnego i pomierzyć przyrost naprężeń od obciążenia próbnego. Znajomość tych naprężeń wraz ze znajomością charakterystyki wytrzymałościowej tworzywa pozwala na ocenę zapasu nośności elementu. Podobnie ma się sprawa przy ocenie nośności mostów kolejowych jednoprzęsłowych i jednotorowych. W przypadku przęseł wielodźwigarowych, głównie drogowych nawet jednoprzęsłowych, poddanych obciążeniom wyjątkowym problem staje się bardziej złożony ze względu na zmiany przyrostów sił wewnętrznych w poszczególnych belkach. Istotną rolę mogą odgrywać tu powiązania poprzeczne. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych przęsła o znikomej sztywności skrętnej, traktowanego obliczeniowo jako ruszt o połączeniach przegubowych. Celem tego badania było sprawdzenie skuteczności stężenia poprzecznego (poprzecznic i płyty pomostowej) przęsła zapewniającego współdziałanie poszczególnych belek. Należy tu zauważyć, że. zachodzi potrzeba prowadzenia badań doświadczalnych dla stworzenia podstaw do oceny redystrybucji wielkości statycznych i zmiany współdziałania elementów nośnych przęseł jako funkcji obciążenia narastającego aż do obciążenia niszczącego. Próbę badań tego typu dla ustrojów płytowych przedstawiono w pracy. Ponadto chodzi tu o ocenę dopuszczalności trwałych odkształceń (przemieszczeń) i to z uwzględnieniem proporcji między obciążeniami stałymi a użytkowymi oraz częstotliwości występowania ekstremalnych ob- ciążeń użytkowych. [patrz też: cena betonu b15, gerontofilia online pl, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b15 gerontofilia online pl wełna schwenk