Chlorowanie scieków oczyszczonych biologicznie

Chlorowanie ścieków oczyszczonych biologicznie redukuje bakterie w 98-990/0 i chroni wody rzeczne od niebezpieczeństwa roznoszenia epidemii, powiększa zdolność klarowania, usuwa zapach ścieków i osadu, niszczy grzyby i larwy much na złożach zraszanych ,oraz pozwala powstrzymać proces gnilny ścieków na , okres 1-2 dni do czasu odprowadzenia . ścieków do większego odbiornika lub na pola nawodniane. Chlorowanie zabezpiecza wreszcie przewody betonowe przed zniszczeniem na skutek wydzielania się siarkowodoru. Reakcja przebiega następująco: H2S + Cl2 = 2HCI + S Rozcieńczony kwas solny obniża/nieco odczyn ścieków. Zagadnienie odkażania ścieków ujmuje dokładnie Instrukcja Min. Gosp. Komunał. z dnia 31. III. 1952 r. (§ 7). Ścieki ze, szpitali dla chorych zakaźnie lub z oddziałów chorób zakaźnych w szpitalach ogólnych powinny być odkażanebez przerwy, a ścieki z kanalizacji gospodarczej tylko podczas epidemii. [patrz też: murator prenumerata, piec gazowy z zamkniętą komorą spalania, kotły kondensacyjne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kotły kondensacyjne ceny murator prenumerata piec gazowy z zamkniętą komorą spalania