KONTROLA JAKOSCI PRACY AGREGATÓW

KONTROLA JAKOŚCI PRACY AGREGATÓW ROLNICZYCH I PRZYJMOWANIE WYKONANYCH ROBÓT Ścisłą kontrolę jakości robót należy prowadzić już od pierwszych dni wiosennych prac, ponieważ tylko przy wysokojakościowym wykonaniu wszystkich polowych robót oraz przy ścisłym przestrzeganiu agrotechnicznych wymagań można uzyskać wysokie plony. Stosownie do umowy MTS z kołchozami po zakończeniu każdej roboty, lecz nie rzadziej, niż co 5 dni; MTS powinna oddać, a kołchoz przyjąć wykonane roboty. Przyjęcie robót odbywa się protokólarnie; ze strony MTS protokół podpisuje dyrektor lub z jego pełnomocnictwa agronom, a ze strony kołchozu przewodniczący zarządu. Zdanie – przyjęcie robót odbywa się przy udziale brygadzisty brygady ciągnikowej MTS i brygady polowej kołchozu. Akt jest spisywany w dwóch egzemplarzach – jeden dla MTS, a drugi – dla kołchozu i służy jako dowód stwierdzający wykonanie obustronnej umowy zawartej między MTS a kołchozami. Wszystkie przypadki naruszenia umowy, tak z jednej, jak z drugiej strony, powinny być . odnotowane w akcie. Roboty wykonane niesumiennie nie mogą być przyjęte i powinny być poprawione. W wypadku naruszenia ustalonej głębokości orki traktorzystom strąca się 50010 ; brygadziście brygady ciągnikowej 10010 kosztu paliwa zużytego na wykonanie nie przyjętych robót. Przy sprzęcie w wypadku poniesionych strat w zbiorach powstałych z winy kombajnera z powodu zbyt wysokiego żucia lub złego naregulowania kombajnu, z wynagrodzenia potrąca się 30 u. Po każdej zmianie pracę wykonaną przez traktorzystów, kombajnera lub maszynistę najeży przyjąć. Przyjęcia dokonuje brygadzista brygady polowej kołchozu, brygadzista. ciągników oraz kalkulator brygady ciągnikowej. Przyjęcie robót następuje według karty pracy oraz ilości zaliczonych dniówek. Przy orce jakość robót sprawdza się przez oględziny pól i pomiary głębokości orki, wykonywane w pewnych, określonych odstępach i w różnych miejscach. Do pomiarów głębokości orki służy bruzdomierz , narzędzie bardzo proste, którego wykonanie nie przedstawia żadnych trudności i może być zrobione w każdym kołchozie. W razie braku bruzdomierza można posługiwać się zwykłą łatą lub metrówką, przy czym zarówno dno bruzdy jak też krawędź nie oranej gleby powinny być oczyszczone z osypującej się ziemi, a łata powinna być ustawiona ściśle pionowo. [hasła pokrewne: wapno gaszone cena, googie, styropian grafitowy czy warto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena