Laguny naturalne zakladac nalezy w zaglebieniach terenowych

Laguny naturalne zakładać należy w zagłębieniach terenowych; laguny sztuczne – zazwyczaj drenowane, o przekroju trapezowym, skarpach 1 :1,5. Laguny stosuje się jako urządzenia prowizoryczne, szczególnie gdy przewiduje się wprowadzenie sztucznych metod przeróbki osadów . Składowiska wysuszonego osadu należy zakładać na terenie zdrenowanym, pokrytym żwirem. Z osadów tworzy się pryzmy do 1,5 m wysokie z zachowaniem odpowiednich odstępów. Następnie osady 2-3 razy do roku przewozi się w celu wykorzystania na użytkach rolnych. W oczyszczalniach obsługujących duże miasta stosuje się niekiedy sposoby sztucznego odwodnienia osadów, jak zagęszczanie osadów za pomocą mieszadeł mechanicznych, za pomocą filtrów próżniowych, wirówek oraz urządzeń do cieplnego suszenia osadów. [patrz też: protokół odbioru przyłącza energetycznego, bramy segmentowe, olx częstochowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe olx częstochowa protokół odbioru przyłącza energetycznego