LOSOWA NOŚNOŚĆ GRANICZNA PŁYTOWYCH ELEMENTÓW MOSTOWYCH

Podano sposób wyznaczania losowej nośności granicznej obramowanych płyt na podstawie teorii linii załomów plastycznych. Zaproponowano sposób uwzględniania wpływu obciążeń działających w płaszczyźnie środkowej płyty na losową nośność graniczną płyt mierzoną obciążeniem poprzecznym. Wyznaczono zależności graniczne między losowym momentem granicznym a graniczną siłą osiową w przekrojach prętów o losowej strukturze materiału i nielosowych wymiarach geometrycznych. Wstęp. Weźmy pod uwagę lokalne zniszczenie elementów mostów płytowo- belkowych pod skupionym lub rozłożonym obciążeniem statycznym. Układ płyt i belek w takich mostach tworzy sieć prostokątną w planie. Do rozważań nad lokalnym zniszczeniem ustrojów mostowych wybierzemy płyty prostokątne, dla których są znane mechanizmy zniszczenia, ujmowane za pomocą deterministycznej teorii linii załomów plastycznych. Nośność graniczna oszacowana na podstawie kompletu linii załomów plastycznych stanowi wg teorii linii załomów plastycznych oszacowanie nośności granicznej od góry. Takie twierdzenie jest prawdziwe w stosunku do płyt, w których w stanie granicznych przemieszczeń nie powstają siły błonowe (np. w płycie swobodnie podpartej na dwóch równoległych krawędziach). W płytach obramowanych na krawędziach w stanie przemieszczeń granicznych pojawiają się siły błonowe zwiększające nośność płyt. Zmniejsza to zakres zastosowań twierdzenia o oszacowaniu W niektórych przypadkach zniszczenie płyty może następować według różnego układu linii załomów plastycznych, wtedy wybieramy taki komplet linii załomów plastycznych, który daje minimalną nośność graniczną, Często płyty mostowe współpracują z belkami głównymi. Osiowe siły wewnętrzne w płytach wywołane współpracą z belkami, zwłaszcza w strefie ściskanej (w środku rozpiętości mostu); mają istotny wpływ na lokalną nośność graniczną. Zmniejszenie nośności granicznej płyty jest spowodowane zmniejszeniem momentu granicznego M (rolo) odcinka próbnego szerokości lo, oraz zwiększeniem pracy obciążeń zewnętrznych o pracę sił osiowych na przemieszczeniach poprzecznych. W płytach obramowanych następuje redystrybucja sił wewnętrznych w stanie przemieszczeń granicznych, w wyniku której siły osiowe są przejmowane przez strefy przypodporowe. Zjawiska te przytoczono w celu uzasadnienia praktycznej przydatności teorii linii załomów plastycznych do oszacowania nośności granicznej płyt mostowych . [hasła pokrewne:cena betonu b15, gerontofilia online pl, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b15 gerontofilia online pl wełna schwenk