MECHANIZACJA ROBOT POLOWYCH

MECHANIZACJA ROBOT POLOWYCH Ilość godzin pracy silnika powietrznego w ciągu roku można określić znając średnią roczną szybkość wiatru w danym rejonie i częstotliwość występowania wiatru o określonej szybkości. Wg Pomorcewa ilości godzin (w ciągu roku) występowania wiatru o określonej szybkości, w zależności od średniej rocznej szybkości wiatru w danym rejonie. Dane o wielkości średniej rocznej szybkości wiatru zbierają dla każdego rejonu miejscowe stacje meteorologiczne. Dla niektórych punktów ZSRR dane te są następujące: Stalingrad – 6,1 m/sek. , Wołogda – 5,7 m/sek. , Saratów – 5,4 m/sek. , Mińsk – 4,8 m/sek. , Świerdłowsk – 4,6 m/sek. , Moskwa – 4,3 m/sek. , Charków – 3,7 m/sek. , Irkuck – 3,9 m/sek. Dla przykładu określimy roczną ilość godzin pracy silnika powietrznego znajdującego się w rejonie ze średnią roczną szybkością wiatru równą 5 m/sek. , jeśli najmniejsza szybkość wiatru, przy której może pracować silnik wynosi 3 misek. Wynika, że roczna liczba godzin pracy silnika powietrznego (poczynając od 3 m/sek. ) wynosi: 1003 + 1310 + 1445 + 1310 + 1050 + 700 + 707 = 7525 godzin Dobór maszyn dla osiągnięcia największej rocznej wydajności należy, jak wskazują doświadczenia, przeprowadzić wychodząc z mocy silnika przy szybkości wiatru półtora raza większej niż średnia roczna szybkość w danym rejonie. Przykład. Obliczyć moc maszyn, które należy łączyć z silnikiem powietrznym WT-8 w rejonie ze średnią roczną szybkością wiatru równą 4 misek. Przy półtorakrotnie większej średniej szybkości (tj. przy 6 m/sek. ) moc silnika powietrznego o średnicy wiatraka 8 m będzie równa zgodnie z tablicą 10 – 2,8 KM. Przy współczynniku sprawności przekładni od wałka kola łopatkowego do organów roboczych maszyn (zazwyczaj około 0,8, a dla pomp tłokowych – 0,65, średnio – 0,75) moc maszyn powinna być 2,7 X 0,75 = =2KM. W celu lepszego wykorzystania silnika powietrznego należy obciążyć go na pełną moc rozwijaną przy danej szybkości wiatru i starać się osiągnąć nieprzerwaną pracę silnika w czasie trwania wiatru o wystarczającej sile. Wykorzystanie silnika powietrznego do napędu zespołowego maszyn rolniczych pozwala na pełne wykorzystanie mocy rozwijanej przez silnik przez włączenie dowolnej maszyny. Schemat wykorzystania silnika powietrznego TW -8 do napędu zespołowego maszyn na kołchozowej fermie hodowlanej. [patrz też: strop akermana, kultywatorowanie, impregnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja betonu kultywatorowanie strop akermana