Badania teoretyczne i doświadczalne

Na podstawie znanych różnych badań teoretycznych i doświadczalnych można jednakże stwierdzić, że w poprawnie zaprojektowanych i wykonanych obiektach mostowych ocena nośności konstrukcji, bez uwzględnienia redystrybucji wielkości statycznych w zakresie pozasprężystym, daje wyniki niższe od rzeczywistych, czyli po stronie pewności konstrukcji. Ponadto jako cel próbnego obciążenia można by przyjąć takie elementy jak: – stwierdzenie przydatności obiektu do przenoszenia przewidywanych przy jego budowie obciążeń użytkowych bez widocznych defektów pracy konstrukcji jako skutków tych obciążeń, – doraźne sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji mostu, polegające na stwierdzeniu stopnia zgodności przewidywanych i rzeczywistych wielości oraz charakteru odkształceń mostu pod próbnym obciążeniem, – uzyskanie informacji dotyczących słuszności założeń poczynionych przy projektowaniu ustrojów skomplikowanych oraz wielkości dodatkowych wpływów nieuwzględnionych przy projektowaniu konstrukcji mostowych, – wydanie jednoznacznego orzeczenia w sprawie dopuszczenia mostu do eksploatacji. W tym kontekście autorzy są zdania, że przeprowadzanie próbnych obciążeń obiektów mostowych jest celowe i pożyteczne. Kryteria potrzeb i zakresu próbnych obciążeń Kryteria potrzeby i zakres próbnych obciążeń mostowych wynikają w propozycji autorów, z uwzględnienia takich zagadnień jak: – wielkości odkształceń i przemieszczeń elementów przęseł pod próbnym obciążeniem, – waga rozpiętości przęseł jako miara wielkości obiektu, mierzalność przewidywanych do pomiaru wielkości charakteryzujących pracę konstrukcji w aspekcie stojących do dyspozycji urządzeń pomiarowych, – miarodajność i waga rezultatów pomiarów jako informacja o pracy obciążonej konstrukcji, – koszt próbnego obciążenia (i pomiarów) w stosunku do kosztu obiektu. [patrz też: cena betonu b15, gerontofilia online pl, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b15 gerontofilia online pl wełna schwenk