Najdogodniejsza szerokosc zagonu

Przy bezpętlowym kombinowanym sposobie orze się najpierw zagon w rozorywkę tak długo jak długo jest możliwy bezpętlowy nawrót, a następnie odwróciwszy się w przeciwną stronę, zaoruje się pas środkowy zagonu równocześnie z działką zagonu sąsiedniego. Dlatego też przy ustalaniu (tyczeniu) w polu zagonów należy wyznaczać pierwszy zagon węższy, np. 3/4 szerokości pozostałych, normalnych zagonów. Najdogodniejsza szerokość zagonu dla orki wynika ze sposobu ruchu agregatu i długości pola. Dla ułatwienia obróbki uwroci często pozostawia się je ze wszystkich czterech stron pola dla późniejszej obróbki sposobem na okółkę. Szerokość zagonu należy dobierać tak, aby stanowiła ona wielokrotność przejść pługa, by po zakończeniu orki nie zostawały nie obrobione wąskie paski roli. Jeżeli przy wytyczeniu zagonów do orki ciągnikiem zostają niewielkie działki z krzywymi brzegami, nieprawidłowej figurze to najlepiej jest obrobić je zaprzęgiem konnym. Zasiew jest najczęściej wykonywany ruchem czółenkowym , który jest najprostszy i nie wymaga uprzedniego wymierzania pola na zagony, a zapewnia najlepsze wykonanie siewu. Przy tym jednak sposobie wszystkie nawroty są pętlowe i dlatego uwrocie jest szerokie; dla agregatów o dużej szerokości roboczej uwrocie dochodzi do 60-70 m. Znacznik lub śladowskaz powinien być dwustronny. Dla uniknięcia tych niedogodności przy agregatach o dużej szerokości roboczej stosuje się zagonowy sposób ruchu. W takim wypadku znacznik i śladowskaz mogą być umieszczone tylko z jednej strony, a pętlowe nawroty wypadają po jednym na nawrot. Aby uniknąć pętlowych nawrotów i zmniejszyć szerokość uwrocia oraz jałowych przejść, stosuje się na krótkich zagonach sposób ruchu zwany przez pokrycie. Przy tym sposobie jałowe przejścia na uwroci u pokrywają się. [patrz też: przecinki robaki, bilard warszawa, szerokość schodów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bilard warszawa przecinki robaki szerokość schodów