Niekiedy buduje sie zloza w postaci pryzm prostokatnych

Złoża zraszane Złoża zraszane – nisko obciążone (rozpowszechnione od 189. 3 r. ), stosowane są w wielu miejscowościach Polski, m. in. w Wrocławiu. Mają zazwyczaj kształt okrągły, mogą mieć również kształt stożka ściętego o średnicy 16-20 m, czasami większej i wys. 1,8-2,4 m. Niekiedy buduje się złoża w postaci pryzm prostokątnych. Złoże składa się z następujących elementów: fundamentu, drenażu do budowy (płaszcza), wypełnienia i innych elementów konstrukcyjnych. Na betonowym fundamencie, o spadku 2% układa się drenaż z cegieł lub beleczek betonowych, tak aby prześwity stanowiły około 40% całkowitej powierzchni zraszanej złoża. Boczne ściany złoża obudowuje się ścianką betonową, tworzącą płaszcz zabezpieczający przed chłodem oraz zbyt bujnym rozwojem drobnej muchy Psychoda alternata, której larwy biorą udział w procesach rozkładowych odbywających się w złożu. Wypełnienie złoża powinno składać się ze skał twardych (bazalt, granit) o wymiarach ziarn 6-8 cm, przy czym warstwa górna i dolna powinna składać się z ziarn 8-10 cm. Pożądane jest aby złoże było wypełnione tłuczniem o jednakowym uziarnieniu. [więcej w: olx częstochowa, kultywatorowanie, strop akermana ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kultywatorowanie olx częstochowa strop akermana