Obciążenia dynamiczne

Obciążenia dynamiczne przewiduje się głównie dla mostów kolejowych, gdyż dla mostów drogowych będą one wymagane w specjalnych przypadkach. Przewiduje się przy tym, że do obciążeń dynamicznych powinno się używać w zasadzie tych samych pojazdów co przy obciążeniu statycznym. Proponuje się, aby dla mostów kolejowych tworzyć dla obciążenia dynamicznego z pomiarami wytrzymałościowymi trzy pociągi w składzie: ciągnik dwa ciągniki ciągnik i pięć ciężkich jednakowych wagonów. Realizacja próbnego obciążenia Obciążenia mostów kolejowych bez pomiarów wytrzymałościowych Proponuje się następującą realizację tego obciążenia: 1. Przeprowadzenie przez most pojedynczego pojazdu z małą prędkością v=5 km /h. 2. Wprowadzenie pojazdu na most dla wywołania możliwie maksymalnych momentów zginających w środku rozpiętości przęsła. Utrzymanie tego obciążenia przez czas t 2 h dla przęseł monolitycznych i zespolonych oraz t=3 h dla przęseł prefabrykowanych, zaś dla mostów metalowych t 1 h. W mostach wieloprzęsłowych o dowolnym schemacie statycznym obciążenie takie powinno być przeprowadzone dla każdego z przęseł, ewentualnie z użyciem kilku pojazdów. 3. Przeprowadzenie przez most pojazdu z prędkością 40 km/h. 4. Przepuszczenie przez most pojazdu z prędkością maksymalną dla danej linii. Poszczególne etapy obciążeń powinny następować po sobie w odstępach czasu około pół godziny. Obciążanie styczne z pomiarami wytrzymałościowymi mostów drogowych i kolejowych Dla zapewnienia porównywalności wyników badań przy próbnych obciążeniach powinny być spełnione następujące warunki realizacji tych obciążeń: 1. Wszelkie próbne obciążenia powinny być wykonywane na pod- stawie projektów tych obciążeń. 2. Przed próbnym obciążeniem nie powinno się dopuszczać ruchu eksploatacyjnego przez most. Jednakże ze względu na to, że nowo zbudowane mosty często bywają w trakcie wykonawstwa obciążane bliżej nieokreślonymi obciążeniami należałoby przed rozpoczęciem właściwego próbnego obciążenia przeprowadzić przez dany most dwukrotnie (z przeciwnych kierunków): – ciągnik kolejowy o łącznym ciężarze nie mniejszym niż 100 T dla mostów kolejowych, – n samochodów S -20 (obok siebie) przy n-pasach ruchu na moście drogowym. Pojazdy te powinny być przeprowadzane z prędkością v=5 km/h. [przypisy: cena betonu b15, gerontofilia online pl, wełna schwenk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena betonu b15 gerontofilia online pl wełna schwenk