Obecnosc wody w paliwie dieslowskim jest szkodliwa

Obecność wody w paliwie dieslowskim jest szkodliwa. Jeżeli paliwo jest silnie zanieczyszczone, to oczyszczenie go przez filtry silnika nie jest wystarczające; należy więc przed zasileniem ciągników usunąć z paliwa za wartość wody i mechaniczne zanieczyszczenia. W tym celu każda brygada mająca dieslowskie ciągniki powinna mieć zbiornik służący jako odstojnik do wydzielania wody i zanieczyszczeń z . paliwa, a przy napełnianiu ciągników należy używać filtrów z gęstej tkaniny; w żadnym natomiast wypadku nie należy nalewać paliwa pełnym strumieniem (przy pomocy wiader i lejów). Szczególną, ostrożność należy zachować przy przewozie paliwa, by zabezpieczyć je od dostępu kurzu i błota. W tym celu trzeba używać do przewozu odpowiednio zabezpieczonych naczyń, które powinny być przydzielone na stałe i służyć wyłącznie tylko do napełniania jednym rodzajem paliwa Drewniany wylot do zlewania oleju Do nalewania oleju należy stosować specjalne wiadra, mające w dziobie do zlewania siatkę filtracyjną. Aby uniknąć rozlewania oleju, przy nalewaniu wprost z beczki do wiadra używa się drewnianego wylotu. Wylot osadza się w otworze beczki, a jego otwór zamknięty drewnianym korkiem otwiera się przez wyjęcie go na czas zlewania oleju. Rurka metalowa osadzona w wylocie zapewnia dostęp powietrza do beczki w czasie nalewania oleju. Wczesną wiosną lub późną jesienią używa się podgrzewacza oleju. Jest to niewielki piecyk, na którym ustawiony jest zbiornik napełniony wodą, do którego wstawia się na podkładkach wiadro z olejem, aby go rozrzedzić. Podgrzewanie -oleju takim sposobem zabezpiecza go od przypalania się. Dla każdej ciągnikowej brygady powinien być pobudowany magazyn materiałów pędnych w odległości co najmniej 10 m od miejsca stałego postoju brygady i przynajmniej 50 m od lasu. W tym celu wybiera się równy placyk, oboruje się go dokoła : szerokość 2-3 m, buduje się piwnicę lub daszek dla przechowywania Podgrzewacz smarów paliwa oddzielnie i dla smarów od- ognisko, zbiornik wody, – nadzielnie paszki powinny być tak czynie ze smarem wybudowane, aby na beczki z produktami naftowymi nie padały promienie słońca, Wejście do piwnicy należy robić od strony północnej. Aby beczki nie leżały bezpośrednio na ziemi, układa się je na legarach z żerdzi lub okrąglaków. Beczki należy napełniać latem najwyżej w 95%, a jesienią w 98% ich pojemności. Polowy schron paliwa powinien być zaopatrzony w sprzęt przeciwpożarowy: skrzynie z piaskiem, gaśnice, łopaty żelazne, beczki z wodą, wiadra pożarowe itd. [patrz też: protokół odbioru przyłącza energetycznego, olx mrągowo, murator prenumerata ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: murator prenumerata olx mrągowo protokół odbioru przyłącza energetycznego