OBLICZANIE I PODZIAL ROBOCIZNY

OBLICZANIE I PODZIAŁ ROBOCIZNY Chcąc uzyskać wykonanie robót gospodarskich we właściwym czasie należy przede wszystkim obliczyć potrzebną robociznę i zorganizować właściwe rozmieszczenie maszyn i ludzi. Do każdego agregatu trzeba przydzielić określoną liczbę robotników unikając nadmiaru zarówno robotników jak i maszyn oraz ich obsługi. Ze składu brygad polowych wybiera się kołchoźników, którym przydziela się zwierzęta robocze i sprzęt rolniczy. Najbardziej uzdolnionych kołchoźników przydziela się do dyspozycji stacji maszynowo-traktorowych, stosownie do umów z nimi zawieranych jako przyczep owych, gdyż od ich pracy w wysokim stopniu zależy jakość wykonanych robót. Właściwemu doborowi przyczepowych należy poświęcić szczególną uwagę. Najbardziej doświadczeni przyczepowi mogą po przeszkoleniu zostać w przyszłości traktorzystami. Potrzebna ilość robocizny zależy od rodzaju robót i maszyn, przy pomocy. których są one wykonywane. Do orki jedno- lub parokonnym pługiem wystarczy jeden człowiek. Przy orce zaprzęgiem złożonym z dwóch par wołów, zazwyczaj pracuje dwóch ludzi – oracz za pługiem i poganiacz. Przy orce agregatem ciągnikowym należy za każdym pługiem dawać jednego człowieka (przyczepowego). Przy siewie siewnikiem bez przodka pracuje zwykle dwóch ludzi: jeden – siewca, a drugi – woźnica. Do siewników z przodkiem trzeba przydzielać trzech ludzi: jednego . do powożenia, drugiego do kierowania przodkiem i trzeciego do siewnika. Oprócz wymienionych ludzi powinni być jeszcze wyznaczeni specjalni robotnicy do dowożenia nasienia r zasypywania go do siewników. Przy sadzeniu ziemniaków pod pług lub obsypnik, oprócz robotników za pługiem czy obsypnikiem oraz przy dowożeniu sadzeniaków przypada jeszcze 3-4 robotnice na każdy agregat. Przy sadzeniu ziemniaków maszynowo daje się do każdej maszyny po jednym robotniku. Podczas sprzętu siana szczególnie ważne jest -właściwe rozmieszczenie robotników tak, aby wszelkie prace, jak koszenie, grabienie, suszenie, kopienie, zwózka i stożenie i były ze sobą ściśle związane i wzajemnie się nie zatrzymywały. Każdą z wymienionych prac wykonuje zwykle oddzielna grupa kołchoźników . Obliczenia potrzebnej liczby robotników trzeba wykonać na podstawie ustalonych norm dla każdego rodzaju robót. Na przykjad, jeżeli jedną kosiarką można skosić w ciągu zmiany 4-5 ha łąki i skoszone siano zgrabić konną grabiarką, to do skopienia go trzeba 5 ludzi (zależnie od wielkości plonu), a do zestożenia siana – 2 lub 3 ludzi. . [więcej w: przecinki robaki, bilard warszawa, szerokość schodów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bilard warszawa przecinki robaki szerokość schodów