Omówienie prac amerykańskich

Założenia, równania wyjściowe i uzyskane rozwiązania Most zakrzywiony w planie autorzy pracy rozpatrują w postaci swobodnie podpartej, zakrzywionej belki. Równania różniczkowe równowagi przyjmują oni zgodnie z teorią Własowa, uwzględniając siły bezwładności. W równaniach wielkości i różniczkowane są względem współrzędnej z oraz względem czasu. Drgania wymuszone belki zakrzywionej w planie, spowodowane prze- suwaniem się po niej stałej siły pojedynczej P ze stałą prędkością V otrzymać można z równań i warunków brzegowych. Należy też zwrócić uwagę, że duże stosunkowo wartości współczynnika I, odpowiadające mniejszym wartościom kąta LI, nie mają istotnego znaczenia w projektowaniu, ponieważ występujące wtedy wielkości statyczne S, W i B są pod względem wartości małe. Inaczej jest natomiast przy większych wartościach kąta LI. W tych bowiem przypadkach o wymiarach przekroju decydować może skręcanie. Wnioski i uwagi końcowe Przedstawiona analiza, wykonana przez badaczy amerykańskich, nie jest wolna od pewnych uproszczeń. Nie uwzględniono w niej na przykład wpływu tłumienia. Z innych jednakże dociekań teoretycznych zawartych w pracach wiadomo, że tłumienie drgań giętnych belek zakrzywionych jest bardzo zbliżone do występującego w belkach prostych o tych samych parametrach przekroju poprzecznego. Nie podejmowano natomiast prób uwzględniania wpływu tłumienia drgań skrętnych na deformację dynamiczną mostów zakrzywionych w planie. Znamiennym też jest, że wszystkie znane autorowi referatu analizy dynamiczne mostów zakrzywionych w planie dotyczą ustrojów jedno- przęsłowych o najprostszych warunkach podparcia. We wszelkich analizach dynamicznych zawsze występuje idealizacja- rozpatrywanej konstrukcji oraz obciążających ją pojazdów. Dlatego też potrzebna jest weryfikacja wyników otrzymywanych drogą teoretyczną. wykonując pomiary na istniejących obiektach. W odniesieniu do mostów zakrzywionych w planie jest brak szerszego, wynikającego z badań doświadczalnych, rozeznania co do rzeczywistych wartości sił i przemieszczeń występujących w konstrukcji pod obciążeniami dynamicznymi. Wyraźnie zwracają na to uwagę autorzy pracy. Brak tego rozeznania hamuje bardziej racjonalne i oszczędniejsze materiałowo projektowanie. Przedstawiony poprzednio przykład analizy dynamicznej mostów za- krzywionych w planie wyraźnie wskazuje na potrzebę bardziej wnikliwego stosowania współczynników dynamicznych w projektowaniu tego rodzaju obiektów. Z rozważań teoretycznych wynika, że efekty dynamiczne w mostach. zakrzywionych w planie są większe od efektów występujących w mostach. prostych o tym samym co tamte przekroju poprzecznym. Ponadto w mostach zakrzywionych zawsze występuje skręcanie. W sytuacji, gdy w nor- mach projektowania jest podany tylko jeden globalny współczynnik dynamiczny, bez rozróżnienia rodzaju efektów wywoływanych przez obciążenia – może to prowadzić do błędów. Dlatego też poruszony w referacie temat wart jest chyba głębszej dyskusji. [podobne: najlepsze piece co, czujnik wilgotności gleby, bramy segmentowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy segmentowe czujnik wilgotności gleby najlepsze piece co