podstawowe zabiegi technicznej pielegnacji maszyn

Przy pracy kombajnem samobieżnym ustawia się wozy do wożenia ziarna w odległości 2-3 m od nie zżętego zboża, gdyż lepiej, aby kombajn dojeżdżając do wozów skręcał cokolwiek z linii swego ruchu, a nie odwrotnie. Nie ma istotnego znaczenia, gdyż kombajn samobieżny jest bardzo zwrotny, a wydajność jego przez to prawie się nie zmniejsza. Przy urządzaniu wozów do zwózki zboża należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie było strat ziarna przy przewozie. Brygadzista brygady polowej jest odpowiedzialny za punktualne odwożenie ziarna od kombajnu oraz bezpieczeństwo jego transportu do czyszczalni zboża. ścisły rozkład dnia roboczego przy pracy agregatów rolniczych ma szczególnie ważne znaczenie, gdyż daje możność pełnego wykorzystania czasu pracy i podniesienia jej jakości. W rozkładzie dnia roboczego powinny być przewidziane: długość czasu zmiany, czas między zmianami, pora obiadowa, porządek i czas przygotowania robót, czas obsługi i nadzoru technicznego nad maszynami, organizacja wypoczynku robotników, I potrzeby kulturalne itd. Przy ustanawianiu rozkładu dnia roboczego trzeba przewidzieć, aby wszystkie podstawowe zabiegi technicznej pielęgnacji maszyn były wykonane przy dziennym świetle, aby przy takich robotach, jak siew i sprzęt dzień był w pełni wykorzystany. Przodujące brygady przewidują zmianę robotników pracujących na maszynach w czasie przerwy obiadowej, aby w ten sposób uniknąć przestoju maszyn. Jednym z ważniejszych warunków wzmocnienia dyscypliny pracy i usprawnienia dnia roboczego jest ustanowienie i ścisłe przestrzeganie zasad wewnętrznego programu pracy, gdzie przewidziany jest nie tylko rozkład dnia roboczego, ale także prawa i obowiązki każdego robotnika oraz kontrola utrzymania dyscypliny pracy. [podobne: wapno gaszone cena, googie, styropian grafitowy czy warto]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena