Pompowanie wody odbywa sie bez przerwy przy istnieniu wiatru

Pompowanie wody odbywa się beż przerwy przy istnieniu wiatru. Woda zbiera się w izolowanym cieplnie zbiorniku wieży ciśnień, skąd rurami położonymi poniżej głębokości zamarzania ziemi doprowadzana jest do miejsca użytkowania. Przy działaniu wystarczająco silnego wiatru, gdy w zbiorniku posiadamy dostateczny. zapas wody, włączamy za pośrednictwem pośredniej przekładni rozmaite kołchozowe maszyny rolnicze. W okresie bezwietrznym przekładnia może być napędzana przy pomocy konnego kieratu . Bardzo dobry wynik daje stosowanie do napędu zespołowego maszyn silnika szybkobieżnego D-12. Silnik ten można wykorzystywać do młocarni czyszczących, do krajania okopowych, do kruszenia makuchów, płukania ziemniaków i innych prac, co pozwala na pełne zmechanizowanie podstawowych procesów roboczych fermy kołchozowej posiadającej do 250 sztuk bydła. Obsługa silnika powietrznego i połączonych z nim agregatów i maszyn jest zagadnieniem niezwykle istotnym i niezbędnie koniecznym. Przy codziennych przeglądach należy sprawdzić umocowanie podstawowych części, stan smarowania trących się powierzchni oraz mechanizmy ustawiania się w kierunku wiatru i regulacji obrotów silnika. Przy obfitych opadach śnieżnych lub oblodzeniu silnika przed uruchomieniem go należy oczyścić lód i śnieg ze wszystkich trących się powierzchni, a szczególnie ż systemu zatrzymywania i regulacji. W żadnym wypadku nie można zatrzymywać silnika przez wkładanie łomu lub belki drewnianej między zęby kół przekładni albo przez włączenie nadmiernego obciążenia. Nie należy również przywiązywać łopatek zatrzymanego silnika powietrznego do wieży lub też na dłuższy czas przywiązywać ster do nieruchornych przedmiotów na ziemi. Postępowanie takie może doprowadzić do poważnych awarii i uszkodzeń. Przy prawidłowej obsłudze i eksploatacji silnik powietrzny może pracować nie mniej niż 15. lat. [hasła pokrewne: strop akermana, kultywatorowanie, impregnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja betonu kultywatorowanie strop akermana