STATECZNOŚĆ GIĘTNO-SKRĘTNA PRĘTÓW JAKO KRYTERIUM WYTRZYMAŁOŚCI NIEKTÓRYCH KRATOWNIC MOSTOWYCH

W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne, na temat zależności wytrzymałości ściskanych prętów kratownic mostowych od kształtu ich przekroju. Zwrócono uwagę na celowość stosowania przewiązek i skratowań, łączących swobodne krawędzie monosymetrycznych prętów cienkościennych o przekroju otwartym. Dla niektórych typów przekrojów podano konkretne zalecenia praktyczne. Wstęp Przekroje ściskanych prętów pasów górnych kratownic mostowych wykonywane są jako jednościenne lub dwuścienne. Przekroje z jedną ścianką stosowane są rzadko. Przekroje dwuścienne złożone są na ogół z gotowych kształtowników oraz z blach. Ogólne zasady kształtowania przekrojów prętów podane są w wielu podręcznikach i określone przez normy. Przy poszukiwaniu kształtu optymalnego przekroju, ważna jest stateczność lokalna jego ścianek. Kształty przekrojów oraz smukłości ścianek – w ściskanych prętach pasów kratownic – są zwykle takie, że pręty te zaliczyć można do prętów cienkościennych o monosymetrycznych przekrojach otwartych. Decydujące są w zasadzie osiowe obciążenia prętów ściskanych. Przekroje, można zatem łączyć przewiązkami lub skratowaniem. Usztywnienia te stosowane są przy blachach węzłowych oraz na długości prętów. Zgodnie z wymogami normowymi, pręty o przekroju otwartym z jedną osią symetrii należy dodatkowo sprawdzać na giętno-skrętne wyboczenie, obliczając smukłość zastępczą Ai. Wiadomo jednak, że smukłość zastępcza przekroju, usztywnionego przewiązkami lub skratowaniem, jest praktycznie równa smukłości giętnej. Potwierdziły to badania prze- prowadzone nad usztywnionymi prętami o przekroju ceowym. Obliczone charakterystyki przekrojów, traktowanych jako zamknięte o pewnej zastępczej grubości dolnej ścianki zamykającej, wskazują, że stosowanie przewiązek lub skratowania jest konieczne. Nie podważając powyższego stwierdzenia, wydaje się celowe określenie, na ile i dla jakich przekrojów stosowanie usztywnień daje istotne korzyści. Analiza porównawcza wybranych przekrojów Zakładanie przewiązek i skratowań jest potrzebne w tych przypadkach, dla których smukłość zastępcza jest wyraźnie większa od smukłości wyboczenia giętnego. Przyjmując, że pręty stężone mają smukłość zastępczą w przybliżeniu równą smukłości giętnej, można analizę ograniczyć do poszukiwania takich kształtów przekrojów bez stężeń, dla których obie smukłości będą sobie bliskie. A zatem porównanie stateczności prętów stężonych z niestężonymi, jest po prostu porównaniem smukłości zastępczej ze smukłością wyboczenia giętnego. Pewien sposób kształtowania optymalnych form przekrojów i ich wymiarów zaproponowano w pracy. Sposób ten pozwala, na podstawie charakterystyk przekroju, określić punkt, w którym smukłości giętna i zastępcza są sobie równe. Sposób taki może być jednak stosowany tylko dla przekrojów prostych (dwuteownik, ceownik, kątownik, teownik i przekrój krzyżowy). Wygodniejszy wydaje się sposób zaproponowany przez Weissa, który wprowadza pojęcia wskaźników smukłości i naprężeń. Szczególnie łatwą ocenę zapewnia wskaźnik naprężeń zlo. [podobne: wapno gaszone cena, googie, styropian grafitowy czy warto]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena