Urzadzenie to zaopatrzone jest w 4 rury z otworami

Do zraszania: najbardziej rozpowszechnionych złóż o przekroju kołowym (m. in. we Wrocławiu) używane są rozpryskiwacze obrotowe, wymagające tylko 0,5-1,4 m spadku. Urządzenie to zaopatrzone jest w 4 rury z otworami. Wskutek reakcji strumienia wypływającego (podobnie jak w młynku Segnera), rozpryskiwacz obraca się 2-4 razy/min zraszając równocześnie złoże. Czas zraszania – do 5 minut; czas przerw 10-15 min. Przerwy w nawodnianiu uzyskuje się przez stosowanie naczynia wywrotnego lub urządzeń opartych na zasadzie działania lewara. Na ziarnach złoża wytwarza się błona biologiczna o grubo t–2,mm, która zatrzymuje zawiesiny oraz adsorbuje zanieczyszczenia koloidalne. Błona składa się z grzybów, pierwotniaków, bakterii, glonów i owadów . Powietrze przepływające przez złoże sprzyja rozwojowi bakterii tlenowych i innych drobnoustrojów . Każdej jesieni i wiosny zachodzą procesy regeneracyjne błony, która wraz z nagromadzonym osadem w dolnej części złoża zostaje wypłukana. Jest to tzw. proces odładowania złoża. [przypisy: murator prenumerata, czujnik wilgotności gleby, olx mrągowo ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: czujnik wilgotności gleby murator prenumerata olx mrągowo