UWAGI W SPRAWIE STOSOWANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW DYNAMICZNYCH W PROJEKTOWANIU MOSTÓW ZAKRZYWIONYCH W PLANIE

Omówiono zagadnienie stosowania współczynników dynamicznych w projektowaniu mostów drogowych zakrzywionych w planie. Na przykładzie opracowań badaczy amerykańskich wykazano, że wartości -tych współczynników są różne w odniesieniu do zginania i w odniesieniu do skręcania i zwichrzenia przekrojów poprzecznych. Podkreślono potrzebę zwrócenia większej uwagi na zagadnienie dynamiki mostów zakrzywionych w planie. Przedmiot, cel i zakres rozważań Mosty zakrzywione w planie były dotychczas w Polsce budowane dość sporadycznie. Jednakże w związku z programem budowy autostrad, rozbudową układów komunikacyjnych miast, dążeniem do wykonywania bezkolizyjnych, wielopoziomowych węzłów drogowych i ulicznych -liczba tego rodzaju mostów będzie gwałtownie wzrastać. Skłania to do rozpatrywania wielu zagadnień teoretycznych i praktycznych, dotyczących ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji. Do zagadnień związanych bezpośrednio z projektowaniem mostów zakrzywionych w planie należy stosowanie współczynników dynamicznych, rozumianych nie jako dodatkowe współczynniki bezpieczeństwa, lecz wynikających z analizy dynamicznej. [Zobacz tez : wapno gaszone cena, googie, styropian grafitowy czy warto]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: googie styropian grafitowy czy warto wapno gaszone cena