Wilgotnosc gleby odbija sie w znacznej mierze na oporze jednostkowym gleby

Dla pługów, gdzie opór w znacznej mierze zależy od głębokości orki, opór jednostkowy przyjęto obliczać w kilogramach na cm przekroju odkładnicy i w związku z tym, dla obliczenia oporu pługa należy opór jednostkowy pomnożyć przez głębokość orki i szerokość skiby. Wilgotność gleby odbija się w znacznej mierze na oporze jednostkowym gleby. Przy nadmiernym zawilgoceniu lub zeschnięciu się gleby – opór jednostkowy gleby zwiększa się wydatnie. Opór jednostkowy dojrzałej gleby prawie nie zmienia się pod wpływem mniejszej czy większej wilgotności i w obliczeniach uważa się go jako stały. Istotny wpływ na opór pługa wywiera pokrycie roślinne i poprzednia uprawa gleby, szczególnie głębokość poprzedniej orki. Zachwaszczenie pól wieloletnimi chwastami podwyższa znacznie opór jednostkowy. Według danych Saratowskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Ekonomiki Rolniczej, zachwaszczenie perzem i ostem powiększa jednostkowy opór gleby, a mianowicie: przy słabym zachwaszczeniu o 0,5 – 80f0, przy średnim o 11 – 16010, i przy dużym zachwaszczeniu o 20 – 22%. Wyjątkowo duży wpływ na opór jednostkowy wywiera stan techniczny pługa i prawidłowość jego zaczepienia. Orka tępymi lemieszami podwyższa opór o 20-28°io, a niewłaściwe zaczepienie narzędzia, kiedy pług boczy i nie podcina normalnie skiby, może zwiększyć opór do 40010. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne obchodzenie się z pługiem (ostrzenie lemieszy we właściwym czasie, smarowanie, oczyszczenie z błota, należyte zaczepienie itp. ). [więcej w: strop akermana, kultywatorowanie, impregnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: impregnacja betonu kultywatorowanie strop akermana