Zastosowanie wapna chlorowanego

Zastosowanie wapna chlorowanego Wapno chlorowane jest stosowane do odkażania kratek i osadów; niekiedy do odkażania mniejszych ilości ścieków. Wapno chlorowane jest mieszaniną Ca(OClh + Ca(OH)z + CaCI2. Podchloryn- wapnia Ca(OCI)2 tworzy ze znajdującym się w ściekach CO2 nietrwały kwas podchlorawy Ca(OCl)2 + CO2 + H20 = CaCOa + 2HOCI 2HOCI = 2HCI + O2 U rządzenie do chlorowania składa się ze żony (10-15%) roztwór podchlorynu wapnia, zbiorników z rozcieńczonym (ok. 2%) roztworem i zbiornika dozującego. Zbiornik dozujący powinien być zaopatrzony w urządzenie do dozowania roztworu podchlorynu, zalążnie od objętości ścieków. Zawór tego zbiornika łączy się zazwyczaj z naczyniem wywrotnym, do którego dopływają ścieki przed chlorowaniem. Wszystkie zawory, przewody i kształtki doprowadzające roztwór wapna chlorowanego wykonywać należy z materiałów nie podlegających korozji, jak ebonit, bakelit, szkło itp. , bądź też z miedzi, stosunkowo odpornej na działanie chloru. Roztwór dezynfekujący powinien być dobrze zmieszany ze ściekami i czas mieszania powinien wynosić powyżej 30 min. W tym celu buduje się komory kontaktowe (koryta o zakłóconym przepływie). Wapno chlorowane jest wyjątkowo stosowane do odkażania ścieków a to ze względu na stosunkowo nieznaczną zawartość chloru (25-35% CI) praz ze względu na trudności w dozowaniu i w przechowywaniu. [hasła pokrewne: googie, gerontofilia online pl, kultywatorowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gerontofilia online pl googie kultywatorowanie